Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach SZChPiG w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2- wzór umowy
Załącznik nr 3 -szczegółowy zakres i warunki wykonywania usługi
Załącznik nr 4 -wykaz pracowników do przejęcia
Załącznik nr 4a- szczegółowe informacje dotyczące pracowników do przejęcia
Załącznik nr 4b- wykaz urlopów pracowników do wykorzystania przejętych pracowników
Załącznik nr 5 - wykaz powierzchni do sprzątania
Załącznik nr 6 - średniomiesięczne zużycie środków
Załącznik nr 7 - wymagania odnoszace sie do środków
Załącznik nr 8 - karta sprzatania codziennego
Załącznik nr 9 - karta sprzątania gruntowego
Załącznik nr 10 -wykaz posiadanych urządzeń i sprzętu
Załącznik nr 11- potwierdzenie przekazania z apteki asortymentu
Załącznik nr 12- przekazania prania czystego
Załącznik nr 13- przekazanie odpadów komunalnych
Załącznik nr 14- przekazanie odpadów medycznych
Zawiadomienie o zebraniu Wykonawców celem wyjaśnienia treści siwz
Protokół z zebrania Wykonawców
Wyjasnienie i zmiana treści siwz -1 31.05.2012
Załącznik nr 4 wykaz pracowników do przejęcia- zmieniony
Załącznik nr 4b wykaz urlopów do wykorzystania przejętch pracowników - zmieniony
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz -2 31.05.2012
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz -3 06.06.2012
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz-4 6.06.2012
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zmieniony
Dodatkowe informacje o pracownikach do przejęcia
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz 5 12.06.2012
Załącznik nr 2 wzór umowy- zmieniony
Załącznik nr 3 szczegółowy zakres i warunki wykonania usługi zmieniony
Załącznik nr 5 wykaz powierzchni do sprzątania zmieniony
Korekta do wyjasnienia i zmiany treści siwz z dnia 12.06.2012 nr 5
Załącznik nr 2 wzór umowy zmieniony z względnienim wszystkich zmian treści siwz - ostateczna wersja
Informacja o wyniku postępowania
Informacja o powtórzeniu czynności oraz o wyniku postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-02-25 14:48:45 Danuta Kacprzak

Edycja

2012-09-04 12:56:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-09-04 12:56:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-09-04 12:56:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-07-18 10:18:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-07-18 10:18:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-07-18 10:18:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-14 10:38:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-06-14 10:38:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-14 10:38:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-14 10:36:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-06-14 10:36:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-14 10:36:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-12 14:49:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-06-12 14:49:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-12 14:49:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-12 14:48:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-06-12 14:48:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-12 14:48:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-12 14:48:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-06-12 14:48:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-12 14:48:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-12 14:47:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-06-12 14:47:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-12 14:47:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-12 14:46:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-06-12 14:46:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-12 14:46:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-06 14:54:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-06-06 14:54:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-06 14:54:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-06 14:54:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-06-06 14:54:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-06 14:54:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-06 14:05:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-06-06 14:05:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-06-06 14:05:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-31 09:03:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 09:03:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-31 09:03:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-31 09:02:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 09:02:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-31 09:02:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-31 09:01:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 09:01:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-31 09:01:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-31 09:00:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 09:00:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-31 09:00:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-30 09:32:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-30 09:32:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-30 09:32:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-30 09:29:36 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2012-05-30 09:27:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-30 09:27:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-30 09:27:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-30 09:26:37 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2012-05-29 14:03:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-29 14:03:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-29 14:03:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-18 11:35:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-18 11:35:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-18 11:35:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:13:00 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2012-05-16 10:12:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 10:12:49 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2012-05-16 10:11:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 10:11:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:11:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:10:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 10:07:46 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2012-05-16 10:06:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 10:05:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 10:05:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:05:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:05:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 10:05:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:05:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:05:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 10:05:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:05:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:04:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 10:04:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:04:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:04:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 10:03:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:03:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:03:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 10:03:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:03:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:02:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 10:02:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:02:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:01:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 10:01:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:00:45 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2012-05-16 10:00:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 10:00:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:59:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 09:59:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:59:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:58:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 09:58:16 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2012-05-16 09:58:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 09:58:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:58:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:57:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 09:57:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:57:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:56:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 09:56:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:56:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:53:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 09:53:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:53:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:53:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 09:53:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:53:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:52:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 09:52:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:52:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:51:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 09:51:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:51:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:51:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 09:51:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:51:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:50:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 09:50:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:50:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:50:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-16 09:50:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:50:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2012-05-16 09:49:47 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

5229

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2012-05-16 09:49:47

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2012-05-16 09:49:47

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak