Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego archiwum medycznego w zespole pawilonu nr 1 na potrzeby apteki szpitalnej w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 - przedmiar robót
Załącznik nr 4 - projekt budowalny
Załącznik nr 5 - STWIOR
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz 31.01.2013
Załącznik nr 3 - skorygowany przedmiar robót
Załącznik nr 4 -skorygowany projekt budowlany
Informacja o wyniku postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-03-18 12:17:25 Danuta Kacprzak

Edycja

2013-02-21 10:03:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-02-21 10:03:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-02-21 10:03:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-31 08:36:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-01-31 08:36:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-31 08:36:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-31 08:35:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-01-31 08:35:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-31 08:35:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-31 08:33:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-01-31 08:33:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-31 08:33:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:26:11 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2013-01-22 09:25:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-01-22 09:25:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:25:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:24:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-01-22 09:24:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:24:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:24:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-01-22 09:24:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:24:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:23:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-01-22 09:23:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:23:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:23:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-01-22 09:23:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:23:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:23:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-01-22 09:23:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:23:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:22:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-01-22 09:22:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:22:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-01-22 09:22:10 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4068

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2013-01-22 09:22:10

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2013-01-22 09:22:10

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak