Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załąćznik nr 3 - Szczegółowy zakres i warunki wykonania usługi
Załączni nr 4 - Wykaz pracowników do przejęcia
Załącznik nr 4 a- szczegółowe informacje o pracownikach do przejęcia
Załącznik nr 4b- Wykaz urlopów przejętych pracowników
Załącznik nr 5 Zestawienie powierzchni objętych utrzymaniem czystości
Załącznik nr 6 - Średniomiesięczne zużycie środków
Załącznik nr 7 - Wymagania odnoszące się do środków
Załącznik nr 8 - Karta wykonywanych czynności codziennych
Załącznik nr 9 - Karta wykonania sprzątania gruntowego
Załącznik nr 10- Wykaz sprzętu i urządzeń Zamawiającęgo -
Załącznik nr 11- Potwierdzenie przekazania
Załącznik nr 12- Przekazanie prania czystego
Załącznik nr 13 - Przekazanie odpadów komunalnych
Załącznik nr 14 - Przekazanie odpadów medycznych
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert wraz z informacją o przedłuzeniu terminu składania wniosków o wyjasnienie treśći siwz.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zebraniu zainteresowanych wykonawców
Protokół z zebrania wykonawców
Zmiana treści siwz_2013.06.05
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz _18.06.2013
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz _2013-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-08-27 08:36:01 Danuta Kacprzak

Edycja

2013-07-03 13:32:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-07-03 13:32:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-07-03 13:32:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-06-21 08:58:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-06-21 08:58:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-06-21 08:58:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-06-18 15:01:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-06-18 15:01:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-06-18 15:01:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-06-05 13:40:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-06-05 13:40:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-06-05 13:40:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-06-05 13:39:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-06-05 13:39:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-06-05 13:39:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-24 13:40:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-24 13:40:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-24 13:40:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 11:44:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 11:44:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 11:44:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 11:43:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 11:43:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 11:43:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 08:14:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 08:10:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 08:10:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 08:10:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 08:09:42 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2013-05-20 08:09:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 08:09:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 08:09:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 08:08:46 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2013-05-20 08:08:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 08:08:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 08:08:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 08:07:48 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2013-05-20 08:07:27 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2013-05-20 08:07:06 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2013-05-20 08:03:01 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2013-05-20 08:02:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 08:01:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 08:00:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 08:00:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 08:00:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 08:00:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:59:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:59:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:59:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:58:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:58:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:58:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:58:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:58:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:58:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:57:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:57:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:57:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:56:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:55:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:55:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:55:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:55:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:55:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:54:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:54:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:53:58 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2013-05-20 07:53:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:53:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:53:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:53:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:52:16 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2013-05-20 07:52:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:52:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:51:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:51:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:51:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:50:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:50:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:50:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:49:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:49:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:49:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:48:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:48:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:48:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:47:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:47:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:47:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:46:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:46:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:46:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:46:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:46:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:46:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:45:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:45:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:45:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:44:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-05-20 07:43:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:43:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-05-20 07:43:05 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4676

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2013-05-20 07:43:05

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2013-05-20 07:43:05

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak