Dostawa dla potrzeb CPiT w Bystrej sprzętu medycznego w ramach realizacji programu MZ pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 -fromularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załąćznik nr 3 - Formularz specyfikacji asortymentu, parametrów technicznych, konfiguracji wyposażenia oraz wytycznych instalacyjnych sprzętu
Wyjasnienie i zmiana treści siwz nr 1 -25.09.2013
Wyjasnienie i zmiana treści siwz nr 2 - 25.09.2013
Wyjasnienie i zmiana treści siwz nr 3 -25.09.2013
Wyjasnieniei zmiana treści siwz nr 4 - 25.09.2013
Unieważnienie postępowania w zakresie Zadania nr 2 i 5
Informacja o wyniku postępowania
Informacja o powtórzeniu czynności oraz o wyniku postepowania w zakresie Zadania nr 4
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-01-14 10:36:38 Danuta Kacprzak

Edycja

2013-11-15 15:27:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-11-15 15:27:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-11-15 15:27:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-10-17 14:12:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-10-17 14:12:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-10-17 14:12:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-10-08 09:52:11 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2013-10-08 09:52:02 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2013-10-08 09:50:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-10-08 09:50:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-10-08 09:50:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-10-08 09:50:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-10-08 09:50:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-10-08 09:49:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-10-08 09:49:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-10-08 09:49:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-09-25 09:00:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-25 08:59:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-25 08:59:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-09-25 08:59:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-09-25 08:59:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-25 08:59:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-09-25 08:59:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-09-25 08:58:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-25 08:58:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-09-25 08:58:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-09-25 08:58:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-25 08:58:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-09-25 08:58:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-08-27 09:31:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-27 09:31:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-08-27 09:31:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-08-27 09:30:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-27 09:30:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-08-27 09:30:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-08-27 09:30:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-27 09:30:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-08-27 09:30:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-08-27 09:30:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-27 09:30:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-08-27 09:30:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-08-27 09:29:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-27 09:29:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-08-27 09:29:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2013-08-27 09:29:14 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4350

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2013-08-27 09:29:14

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2013-08-27 09:29:14

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak