Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1- formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 - szczegółowy zakres i warunki wykonania usługi
Załącnik nr 4 - wykaz pracowników do przejęcia
Załącznik nr 4a - szczegółowe informacje dotyczące pracowników do przejęcia
Załącznik nr 4b - wykaz urlopów pracowników do przejęcia
Załącznik nr 5 - zestaw powierzchni do sprzątania
Załącznik nr 6 - średniomiesieczne zużycie środków myjących, dezynfekcyjnych i innych
Załącznik nr 7 - wymagania odnosząće się do środków myjących, dzynfekcyjnych i innych
Załącznik nr 8 - karta sprzątania codziennego
Załącznik nr 9 - karta sprzątania gruntowego
Załącznik nr 10- wykaz sprzętu i urządzeń Zamawiającego
Załącznik nr 11- potwierdzenie przekazania z apteki asortymentu
Załącznik nr 12 - przekazanie prania czystego
Załącznik nr 13 - przekazanie odpadów komunalnych
Załącznik nr 14 - przekazanie odpadów medycznych
Załącznik nr 15 -zestawienie zbiorcze prania
Załącznik nr 16 - dowód przekazania prania
Załącznik nr 17- przekazania art. magazynu papierniczego
Załącznik nr 18 - protokół wykonania usługi
Wyjaśnienie treści SIWZ _ 2014-04-14
Wyjaśnienie treści siwz_2014-04-15/1
Zmodyfikowany załącznik nr 5- zestaw powierzchni do sprzątania
Wyjaśnienie treści siwz_2014-04-15/2
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2014-04-16
Dodatkowe informacje o pracownikach do przejęcia
Informacja o wyniku postępowania
Powiadomienie o unieważnieniu wyniku postępowania
Informacja o powtórzonych czynnościach i o wyniku postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-01-21 13:40:16 Danuta Kacprzak

Edycja

2015-01-21 13:40:16 Danuta Kacprzak

Edycja

2014-06-04 12:56:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-06-04 12:56:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-06-04 12:56:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-06-02 07:26:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-06-02 07:26:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-06-02 07:26:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-05-29 08:43:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-05-29 08:43:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-05-29 08:43:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-05-29 08:28:12 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2014-05-29 08:26:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-05-29 08:25:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-05-29 08:25:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-16 10:53:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-04-16 10:53:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-16 10:53:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-16 10:53:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-04-16 10:53:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-16 10:53:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-15 14:19:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-04-15 14:19:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-15 14:19:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-15 14:19:20 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2014-04-15 14:17:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-04-15 14:17:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-15 14:17:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-15 14:16:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-04-15 14:16:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-15 14:16:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-15 14:14:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-04-15 14:14:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-15 14:14:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-15 14:14:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-14 09:17:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-04-14 09:17:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-04-14 09:17:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:23:58 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2014-03-19 10:23:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:22:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:22:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:22:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:21:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:21:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:21:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:20:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:20:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:20:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:20:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:20:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:20:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:19:35 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2014-03-19 10:19:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:19:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:19:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:19:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:17:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:17:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:17:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:17:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:17:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:17:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:16:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:16:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:16:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:16:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:16:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:16:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:15:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:15:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:15:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:14:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:14:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:14:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:14:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:14:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:14:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:14:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:14:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:13:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:13:10 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2014-03-19 10:13:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:13:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:12:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:12:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:12:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:11:10 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2014-03-19 10:10:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:10:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:07:18 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2014-03-19 10:07:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:07:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:07:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:05:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:05:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:05:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:04:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:04:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:04:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:04:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:04:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:04:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:03:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:03:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:03:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:02:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:02:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:02:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:01:57 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2014-03-19 10:01:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:01:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:00:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:00:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:00:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:00:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:00:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:00:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:00:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 10:00:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 10:00:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 09:59:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 09:59:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 09:59:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2014-03-19 09:59:05 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

5086

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2014-03-19 09:59:05

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2014-03-19 09:59:05

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak