Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz niezbędnych prac odtworzeniowo-modernizacyjnych w Pawilonie 1 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3.1_Przedmiar _ARCH
Załącznik nr 3.2_Przedmiar_SSP
Załącznik nr 4.1_Projekt ARCH_część opisowa
Załącznik nr 4.1_Projekt ARCH_cześć rysunkowa_rzuty
Załącznik nr 4.1_Projekt ARCH_część rysunkowa_stolarka
Załącznik nr 4.2_ Projekt SSP_część opisowa
Załącznik nr 4.2_Projekt SSP_część rysunkowa
Załącznik nr 5 _Stwior ARCH_SSP
Załącznik nr 6.1 _SSP_opis rozwiązań i zestaw. elementów.
Załącznik nr 6.2_ SSP_lokalizacja central i klawiatur
Załącznik nr 6.3_ ARCH_opis wymagań do przedmiotu zamówienia
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2015-07-17/1
Wyjaśnienia i zmian treści SIWZ_2015-07-17/2
Informacja o wyniku postępowania_2015-07-30
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-09-11 13:46:48 Danuta Kacprzak

Edycja

2015-07-31 13:32:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-31 13:32:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-31 13:32:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-31 13:32:07 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2015-07-31 13:31:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-31 13:31:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-17 12:55:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-17 12:55:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-17 12:55:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-17 12:54:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-17 10:31:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-17 10:31:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-17 10:31:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:59:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:59:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:59:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:58:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:58:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:58:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:57:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:57:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:56:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:56:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:56:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:56:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:55:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:55:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:55:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:54:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:53:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:53:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:53:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:52:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:51:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:51:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:51:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:51:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:51:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:50:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:49:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:49:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:49:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:49:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:48:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:48:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:48:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:47:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:47:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:47:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:45:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:45:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:45:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:45:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:44:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:44:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:44:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:43:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:43:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:43:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:43:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:43:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:43:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:43:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:42:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:42:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:42:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-06 12:42:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:42:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-07-06 12:41:59 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4105

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2015-07-06 12:41:59

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-07-06 12:41:59

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak