Dostawa dla potrzeb CPiT w Bystrej sprzętu medycznego w ramach realizacji programu MZ pn. „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 -specyfikacja asortymentu, parametrów technicznych, konfiguracji, wyposażenia
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ/1_2015-10-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2015-10-26
Zmiana treści siwz- zmiana terminu przetargu_2015-10-26
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2015-10-29
Informacja o wyniku postępowania_2015-11-05
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-12-21 10:34:18 Danuta Kacprzak

Edycja

2015-11-05 10:32:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-05 10:32:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-05 10:32:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-29 13:43:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-29 13:43:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-29 13:43:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-26 11:16:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-26 11:16:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-26 11:16:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-26 11:15:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-26 11:15:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-26 11:15:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-26 10:10:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-26 10:10:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-26 10:10:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-21 14:05:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-21 14:05:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-21 14:05:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-21 14:04:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-21 14:04:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-21 14:04:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-21 14:04:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-21 14:04:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-21 14:04:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-21 14:03:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-21 14:03:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-21 14:03:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-21 14:03:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-21 14:03:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-21 14:03:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-10-21 14:02:27 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3589

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2015-10-21 14:02:27

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-10-21 14:02:27

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak