Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 Wykaz sprzętu i urządzeń Zamawiającego
Załącznik nr 2 Wymagania odnoszące się do środków dezynfekcyjnych, myjących, higienicznych i zapachowych
Załącznik nr 3 Szczegółowy zakres i warunki wykonania usługiS
Załącznik nr 4 Zestawienie powierzchni do sprzątania
Załącznik nr 5 Karta wykonywanych czynności codziennych
Załącznik nr 6 Karta wykonania sprzątania gruntowego
Załącznik nr 7 Potwierdzenie przekazania z apteki asortymentu
Załącznik nr 8 Przekazanie prania czystego
Załącznik nr 9 Dowód przekazania prania
Załącznik nr 10 Przekazanie odpadów komunalnych
Załącznik nr 11 Przekazanie odpadów medycznych
Załącznik nr 12 przekazanie art. magazynu papierniczego
Załącznik nr 13 Protokół odbioru wykonania usługi za miesiąc
Załącznik nr 14 Formularz ofertowy
Załącznik nr 15 wzór umowy
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2015-12-04
Zmodyfikowany załącznik nr 14 formularz ofertowy
Zmodyfikowany załącznik nr 15 wzór umowy
Informacja o wyniku postępowania_2015-12-15
Sprostowanie do informacji o wyniku postępowania z dnia 2015.12.15
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-07-06 10:41:54 Danuta Kacprzak

Edycja

2015-12-17 08:44:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-17 08:44:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-12-17 08:44:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-12-15 11:33:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-15 11:33:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-12-15 11:33:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-12-04 07:46:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-04 07:46:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-12-04 07:46:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-12-04 07:45:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-04 07:45:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-12-04 07:45:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-12-04 07:42:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-04 07:42:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-12-04 07:42:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:21:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:21:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:21:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:20:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:20:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:20:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:20:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:20:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:20:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:20:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:20:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:20:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:19:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:19:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:19:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:18:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:18:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:18:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:18:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:18:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:18:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:17:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:17:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:17:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:17:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:17:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:17:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:16:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:16:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:16:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:14:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:14:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:14:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:13:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:13:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:13:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:12:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:12:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:12:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:10:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:10:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:10:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:10:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:10:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:10:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:09:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:09:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:09:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:08:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:08:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:08:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:07:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-27 12:07:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:07:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2015-11-27 12:05:56 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3804

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2015-11-27 12:05:56

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-11-27 12:05:56

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak