Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Obiektach CPiT w Bystrej_2016-04-07

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 Wykaz sprzętu i urządzeń Zamawiającego
Załącznik nr 2 Wymagania odnoszące sie do środków dezynfekcyjnych, myjących,, higienicznych i zapachowych
Załącznik nr 3 Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usługi
Załącznik nr 4 Zestaw powierzchni do sprzątania
Załącznik nr 5 Karta wykonywania czynności codziennych
Załącznik nr 6 Karta wykonania sprzątania gruntowego
Załącznik nr 7 Potwierdzenie przekazania z Apteki asortymentu
Załącznik nr 8 Przekazanie prania czystego
Załącznik nr 9a Dowód przekazania bielizny z bloku opracyjnego
Załącznik nr 9b Dowód przekazania odzieży
Załącznik nr 9c Dowód przekazania bielizny
Załącznik nr 10 Przekazanie odpadów komunalnych
Załącznik nr 11 Przekazanie odpadów medycznych
Załącznik nr 12 Przekazanie art. magazynu papierniczego
Załącznik nr 13 protokół odbioru usługi kompleksowego utrzymania czystości za miesiąc
Załącznik nr 14 Formularz ofertowy
Załącznik nr 15 wzór umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_30.03.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_31.03-2016
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Informacja o wyniku postępowania
Informacja o powtórzeniu czynności_2016-06-14
Informacja o wyniku postępowania_2016-06-16
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-07-20 08:46:51 Danuta Kacprzak

Edycja

2016-07-20 08:46:38 Danuta Kacprzak

Edycja

2016-06-16 10:14:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-16 10:14:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-06-16 10:14:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-06-14 13:25:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-14 13:25:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-06-14 13:25:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-05-04 13:12:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-04 13:12:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-05-04 13:12:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-31 14:24:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-31 14:24:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-31 14:24:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-31 12:31:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-31 12:31:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-31 12:31:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-30 10:25:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-30 10:25:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-30 10:25:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-09 09:44:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-09 09:44:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-09 09:44:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:52:27 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-03-01 09:51:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:51:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:51:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:51:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:51:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:51:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:50:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:50:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:50:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:50:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:49:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:49:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:49:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:49:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:48:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:48:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:48:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:48:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:48:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:48:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:47:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:47:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:47:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:47:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:47:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:47:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:46:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:46:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:46:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:45:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:45:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:45:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:45:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:45:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:45:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:44:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:44:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:44:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:43:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:43:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:43:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:42:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:42:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:42:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:41:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:41:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:41:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:40:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:40:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:40:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:39:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:39:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:39:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:38:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:38:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:38:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:38:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-01 09:38:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:38:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-03-01 09:36:22 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4942

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2016-03-01 09:36:22

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-03-01 09:36:22

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak