Wykonanie przebudowy i adaptacji istniejącego budynku na potrzeby utworzenia miejsc zakwaterowania na terenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej - Powtórka

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 _ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy _ art. 29 ust. 3a
Załącznik nr 4_Opis wymagań
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Załącznik nr 6.1_Przemiary_Etap I
Załącznik nr 6.2_Przedmiary_Etap II
Załącznik nr 7_Zestawienie materiałów i robocizny
Załącznik nr 8.1_ Projekt_Architektura
Załącznik nr 8.2_Projekt _Instalacje sanitarne
Załącznik nr 8.3.1_Projekt -Instalacje elektryczne
Załącznik nr 8.3.2_ Projekt_Instalacje teletechniczne
Załącznik nr 8.4_Projekt_Stwiory branżowe ogólne
Wyjaśnienie treści siwz_2016.09.16
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2016.09.19/1
ZmodyfikowanyZałącznik nr 6.1_ Przedmiary_Etap I
Zmodyfikowany Załącznik nr 6.2_Przedmiary_Etap II
Zmodyfikowany Załącznik nr 7_Zestawienie materiałów i robocizny
Zmodyfikowany Załącznik nr 8.3.2_Projekt_ Instalacje teletechniczne
Wyjaśnienie treści siwz_2016.09.19/2
Wyjaśnienie treści siwz_2016.09.20/1
Wyjaśnienie treści siwz_2016.09.20/2
Wyjaśnienie treści siwz_2016.09.21
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2016.09.22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2016.10.06
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-11-08 11:26:16 Danuta Kacprzak

Edycja

2016-10-06 14:05:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-06 14:05:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-06 14:05:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-22 14:03:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-22 12:57:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-22 12:57:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-22 12:57:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-21 14:55:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-21 14:55:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-21 14:55:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-20 14:41:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-20 14:41:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-20 14:41:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-20 14:41:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-20 12:10:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-20 12:10:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-20 12:10:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 15:06:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-19 15:06:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-19 15:06:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-19 15:06:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 15:06:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 10:00:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-19 10:00:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 10:00:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 09:59:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-19 09:59:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 09:59:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 09:58:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-19 09:58:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 09:58:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 09:57:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-19 09:57:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 09:57:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 09:56:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-19 09:56:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 09:56:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:47:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-16 12:47:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:47:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 12:14:57 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2016-09-07 12:03:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-07 12:03:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 12:03:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 12:02:26 Danuta Kacprzak

Edycja

2016-09-07 11:38:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-07 11:38:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 11:38:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 11:38:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-07 11:38:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 11:38:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 11:37:35 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-09-07 11:37:18 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-09-07 11:36:39 Danuta Kacprzak

Edycja

2016-09-07 09:53:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-07 09:53:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 09:53:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 09:52:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-07 09:52:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 09:52:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 09:51:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-07 09:51:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 09:51:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 09:50:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-07 09:50:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 09:50:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-07 09:49:03 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-09-07 09:48:47 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-09-07 09:48:42 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-09-07 09:48:37 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-09-07 09:48:32 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-09-07 07:06:43 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-09-07 07:06:33 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-09-06 14:17:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 14:17:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:17:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:16:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 14:16:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:16:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:15:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 14:15:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:15:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:14:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 14:14:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:14:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:14:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 14:14:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:14:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:13:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 14:13:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:13:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:12:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 14:12:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:12:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:11:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 14:11:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:11:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:10:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 14:10:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:10:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:09:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 14:09:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:09:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:08:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 14:08:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:08:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:07:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 14:07:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 14:07:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 13:45:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 13:45:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 13:45:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 13:45:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 13:45:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 13:45:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 13:43:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 13:43:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 13:43:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 13:43:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 13:43:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 13:43:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 13:42:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-06 13:41:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 13:41:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-06 13:41:12 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4222

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2016-09-06 13:41:12

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-09-06 13:41:12

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak