Dostawa bezprzewodowego cyfrowego detektora rtg

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 _ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 _Oświadczenie Wykonawcy _art.25a
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_Wzór umowy
Wyjaśnienie i zmiania treści siwz_2016.09.16/1
Zmodyfikowany Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2016.09.16/2
Wyjaśnienie treści siwz_2016.09.19/3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacje umieszczone po otwarciu ofert_2016.09.22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2016.10.11
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-11-08 11:26:58 Danuta Kacprzak

Edycja

2016-10-11 10:21:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-11 10:21:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-11 10:21:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-22 14:14:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-22 14:14:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-22 14:14:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-22 14:05:24 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-09-22 14:04:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-22 14:02:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-22 14:02:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-22 14:02:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 13:25:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-19 13:25:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 13:25:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 13:25:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-19 13:25:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 13:25:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 13:22:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-19 13:22:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-19 13:22:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 15:15:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-16 15:15:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-16 15:15:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 15:15:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 13:46:54 Danuta Kacprzak

Edycja

2016-09-16 13:41:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-16 13:41:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 13:41:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 13:40:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-16 13:40:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 13:40:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 12:15:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-13 12:15:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 12:15:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 12:10:29 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-09-13 12:05:05 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2016-09-13 12:04:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-13 12:04:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 12:04:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 12:04:21 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-09-13 12:01:21 Danuta Kacprzak

Deaktywacja

2016-09-13 12:00:40 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2016-09-13 11:56:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-13 11:56:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:56:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:53:19 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-09-13 11:52:48 Danuta Kacprzak

Deaktywacja

2016-09-13 11:51:12 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2016-09-13 11:47:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-13 11:47:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:47:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:46:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-13 11:46:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:46:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:45:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-13 11:45:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:45:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:43:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-13 11:43:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:43:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:41:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-13 11:41:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:41:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:41:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-13 11:41:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:41:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-13 11:40:24 Danuta Kacprzak

Edycja

2016-09-13 11:39:11 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3678

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2016-09-13 11:39:11

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-09-13 11:39:11

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak