Dostawa aparatury medycznej do leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca na potrzeby Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr3_Specyfikacja parametrów tech._opis przedmiotu zamówieniaa
Załacznik nr 4_Wzór umowy
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2016.09.22
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2016.09.23/1
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2016.09.23/2
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2016.09.26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2016.10.11
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-11-08 11:25:55 Danuta Kacprzak

Edycja

2016-10-20 10:16:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-11 10:22:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-11 10:22:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-11 10:22:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-26 14:27:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-26 14:27:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-26 14:27:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-23 13:08:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-23 13:08:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-23 13:07:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-23 13:07:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-23 13:07:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-23 08:09:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-23 08:09:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-23 08:09:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-22 14:41:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-22 14:41:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-22 14:41:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 13:45:14 Danuta Kacprzak

Edycja

2016-09-16 12:10:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-16 12:10:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:10:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:10:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-16 12:10:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:10:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:08:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-16 12:08:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:08:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:07:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-16 12:07:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:07:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:06:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-16 12:06:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:06:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:06:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-16 12:06:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:06:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-09-16 12:05:36 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3651

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2016-09-16 12:05:36

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-09-16 12:05:36

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak