Dostawa tlenu medycznego dla potrzeb CPiTw Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3 _ Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 25 a
Załącznik nr 4 _ Wzory umów
Wyjaśnienie treści siwz_2016.10.18
Wyjaśnienie treści siwz_2016.10.19
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacje umieszczone po otwarciu ofert
Informacja o wyborze oferty_2016.11.09
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-02-02 12:33:41 Danuta Kacprzak

Edycja

2016-11-09 08:58:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-09 08:58:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-09 08:58:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-25 07:21:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-25 07:21:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-25 07:21:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-25 07:20:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-25 07:20:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-19 10:57:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-19 10:56:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-19 10:56:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-19 10:56:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-19 10:55:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-19 10:55:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-19 10:55:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-19 10:55:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-19 10:55:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-19 10:55:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-18 12:16:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-18 12:16:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-18 12:16:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-13 12:32:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-13 12:32:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-13 12:32:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-13 12:32:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-13 12:32:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-13 12:32:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-13 12:31:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-13 12:31:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-13 12:31:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-13 12:30:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-13 12:30:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-13 12:30:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-13 12:30:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-13 12:30:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-13 12:30:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-13 12:29:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-13 12:29:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-13 12:29:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-13 12:29:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-13 12:29:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-13 12:29:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-10-13 12:27:04 Danuta Kacprzak

Edycja

2016-10-13 12:26:34 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2894

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2016-10-13 12:26:34

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-10-13 12:26:34

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak