Dostawa aparatury medycznej do leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc na potrzeby Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 _Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 _Oświadczenie Wykonawcy _art.25a
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 _ Wzory umów
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2016.11.14/1
Informacje zamieszczane po otwarciu ofert_2016.11.17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2016.11.28
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-02-02 12:33:26 Danuta Kacprzak

Edycja

2016-11-28 13:44:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-28 13:44:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-28 13:44:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-17 14:53:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-17 14:53:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-17 14:53:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-14 18:31:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-14 18:31:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-14 18:31:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-14 18:30:05 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-11-14 18:04:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-14 18:04:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-14 18:04:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-08 13:07:21 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2016-11-08 13:05:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-08 13:05:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-08 13:05:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-08 11:29:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-08 11:29:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-08 11:29:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-08 11:28:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-08 11:28:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-08 11:28:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-08 11:28:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-08 11:28:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-08 11:28:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-08 11:27:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-08 11:27:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-08 11:27:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-08 11:27:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-08 11:27:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-08 11:27:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-11-08 11:25:03 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3050

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2016-11-08 11:25:03

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-11-08 11:25:03

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak