Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Obiektach CPiT w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_ Wykaz posiadanego sprzętu
Zaącznik nr 2_ Wymagania odnoszące się do środków dezynfekcyjnych, myjących ,higienicznych i zapachowych
Załącznik nr 3_ Szczególowy zakres i warunki wykonania usługi
Załącznik nr 4_ Zestaw powierzchni do sprzątania
Załącznik nr 5_ Karta wykonywanych czynności codziennych
Załącznik nr 6_ karta wykonania sprzatania gruntowego
Załącznik nr 7_ Potwierdzenie przekazania z apteki szpitalnej asortymentu
Załącznik nr 8_ Przekazanie prania czystego
Załącznik nr 9a_Dowód przekazania bielizny z bloku operacyjnego
Załącznik nr 9b_ Dowód przekzania odzieży
Załacznik nr 9c_ Dowód przekazania bielizny
Załącznik nr 10_ Przekazazanie odpadów komunalnych
Załącznik nr 11_ Przekzazanie odpadów meycznych
Załącznik nr 12_ Przekazanie art. magazynu papierniczego
Załącznik nr 13_Protokól odbioru wykonania usługi
Załącznik nr 14 _ Formularz ofertowy
Załącznik nr 15_ Jednolity europejski dokument zamówienia
Załącznik nr 16_ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 29 ust. 3a
Załącznik nr 17_ Wzór umowy
Zmiana treści SIWZ_2016.12.23
Zmodyfkowana treść siwz_2016.12.23
Zmodyfikowany załacznik nr 3 _ Szczegółowy zakres i warunki wykonania usługi _2016.12.23
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2017.01.11
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2017.01.18
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_2017.02.07
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-04-13 07:48:29 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-02-07 14:54:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-07 14:54:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-07 14:54:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-18 12:35:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-18 12:35:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-18 12:35:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-11 12:06:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-11 12:06:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-11 12:06:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-23 10:24:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-23 10:21:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-23 10:21:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-23 10:21:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-23 10:06:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-23 10:06:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-23 10:06:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-23 10:06:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-23 10:06:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-23 10:06:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-16 10:52:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-16 10:52:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-16 10:52:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-16 10:51:49 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-12-16 10:49:36 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2016-12-16 10:48:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-16 10:48:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-16 10:48:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-16 10:46:55 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-12-16 10:46:49 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2016-12-16 10:46:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-16 10:46:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-16 10:46:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-16 10:46:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-16 10:46:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-16 10:45:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-16 10:45:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-16 10:45:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:52:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:52:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:52:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:51:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:51:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:51:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:50:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:50:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:50:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:49:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:49:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:49:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:48:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:48:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:48:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:47:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:47:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:47:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:47:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:47:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:47:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:46:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:46:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:46:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:45:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:45:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:45:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:45:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:45:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:45:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:44:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:44:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:44:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:43:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:43:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:43:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:43:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:43:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:43:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:42:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:42:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:42:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:41:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:41:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:41:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:41:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:41:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:41:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:40:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:40:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:40:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:38:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:38:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:38:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:36:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:35:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:35:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-13 12:35:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:35:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2016-12-13 12:34:59 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4510

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2016-12-13 12:34:59

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-12-13 12:34:59

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak