Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb CPi8Tw Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 _ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4 _Wzór umowy
Informacje zamieszczane po otwarciu ofert_2017.02.03
Sprostowanie do "Informacji zamieszczonej po otwarciu ofert w dniu 2017.02.03
2017-03-07_Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania w cześci
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-04-13 07:48:42 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-03-07 12:43:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-07 12:43:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-07 12:43:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-08 14:56:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-08 14:55:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-08 14:55:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-08 14:55:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-03 12:33:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-03 12:33:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-03 12:33:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:20:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-23 11:18:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-23 11:18:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:18:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:18:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-23 11:18:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:18:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:17:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-23 11:17:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:17:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:16:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-23 11:16:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:16:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:16:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-23 11:16:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:16:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:16:01 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-01-23 11:15:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:15:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:15:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-23 11:15:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:15:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-23 11:14:55 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2859

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-01-23 11:14:55

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-01-23 11:14:55

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak