Dostawa staplerów chirurgicznych, ładunków do staplerów.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_ Wzór umowy
Zmiana treści siwz_2017.01.26
Zmodyfokowany Załacznik nr 2 _ formularz asortymentowo-cenowy
Informacje zamieszczane po otwarciu ofert_2017.02.01
Informacja o wyniku postepowania_2017.02.08
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-04-13 07:49:40 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-02-08 11:15:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-08 11:15:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-08 11:15:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-01 11:01:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-01 11:01:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-01 11:01:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-26 11:13:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-26 11:13:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-26 11:13:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-26 11:12:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-26 11:12:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-26 11:12:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-24 13:38:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-24 13:38:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-24 13:38:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-24 13:37:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-24 13:37:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-24 13:37:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-24 13:37:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-24 13:37:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-24 13:37:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-24 13:36:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-24 13:36:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-24 13:36:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-24 13:36:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-24 13:36:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-24 13:36:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-24 13:36:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-24 13:36:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-24 13:36:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-24 13:34:25 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2607

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-01-24 13:34:25

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-01-24 13:34:25

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak