Dostawa leku Crizotinibum dla potrzeb Centrum Pulmonlogii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 _ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 25 a
Załącznik nr 4 _ Wzór umowy
Informacje zamieszczane po otwarciu ofert_2017.02.08
Zawiadomienie o wyniku postępowania_2017.02.13
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-04-13 07:50:34 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-02-13 10:55:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-13 10:55:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-13 10:55:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-08 10:54:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-08 10:54:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-08 10:54:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-31 08:01:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 08:01:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-31 08:01:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-31 08:00:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 08:00:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-31 08:00:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-31 08:00:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 08:00:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-31 08:00:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-31 07:59:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 07:59:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-31 07:59:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-31 07:59:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 07:59:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-31 07:59:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-31 07:59:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 07:59:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-31 07:59:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-01-31 07:58:25 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2767

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-01-31 07:58:25

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-01-31 07:58:25

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak