Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia na rzecz Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr1 _Formularz ofertowy
Załącznik nr 1A_Formularz asortymentowo-cenowy dla Części 1
Załącznik nr 1B_Formularz asortymentowo-cenowy dla Części 2
Załącznik nr 1C_formularz asortymentowo-cenowy dla Części 3
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 3_Wzór umów
Załącznik nr 4_Wykaz pojazdów
Załącznik nr 5_Wykaz środków trwałych
Załącznik nr 6_Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia
2017.02.13_Wyjaśnienie i zmiana treści siwz
2017.02.13_ Zmodyfikowany załącznik nr 1B _Formularz asortymontowo-cenowy dla Części 2
2017.02.13_Zmodyfikowany załącznik nr 5_Wykaz środków trwałych
2017.02.13_ Zmodyfikowany załącznik nr 6_Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia
2017.02.13_ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017.02.16_Inforacje zamieszczane po otwarciu ofert
2017.02.21_Zawiadomienie o wyborze oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-04-13 07:51:28 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-02-21 14:04:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-21 14:04:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-21 14:04:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-16 14:55:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-16 14:55:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-16 14:55:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-13 14:40:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-13 14:40:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-13 14:40:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-13 14:40:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-13 14:40:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-13 14:40:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-13 14:39:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-13 14:39:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-13 14:39:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-13 14:37:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-13 14:36:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-13 14:36:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-13 14:36:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-13 14:35:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-13 14:35:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-13 14:35:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:23:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-06 14:23:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:23:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:21:40 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-02-06 14:18:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-06 14:18:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:18:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:17:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-06 14:17:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:17:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:16:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-06 14:16:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:16:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:15:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-06 14:15:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:15:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:14:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-06 14:14:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:14:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:14:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-06 14:14:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:14:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:13:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-06 14:13:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:13:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:12:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-06 14:12:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:12:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:11:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-06 14:11:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:11:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:11:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-06 14:11:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:11:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:10:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-06 14:10:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:10:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-02-06 14:10:02 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3131

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-02-06 14:10:02

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-02-06 14:10:02

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak