Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_ Oświadczenie Wykonawcy art. 25 a
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Wyjaśnienie treści SIWZ_2017.03.30
2017.04.04_ Informacje zamieszczone po otwarciu ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_2017.04.13
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-08-11 14:10:24 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-06-29 18:55:08 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-04-13 11:39:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 11:39:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 11:39:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-04 11:50:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-04 11:50:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-04 11:50:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-30 13:01:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-30 13:01:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-30 13:01:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:48:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-24 13:48:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:48:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:48:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-24 13:48:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:48:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:48:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-24 13:48:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:48:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:47:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-24 13:47:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:47:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:47:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-24 13:47:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:47:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:47:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-24 13:47:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:47:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:46:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-24 13:46:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:46:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-03-24 13:46:19 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3570

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-03-24 13:46:19

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-03-24 13:46:19

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak