Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Obiektach CPiT w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_ Wykaz posiadanego sprzętu
Załącznik nr 2_Wymagania odnoszące się do środków dezynfekcyjnych, myjących, higienicznych, zapachowych
Załącznik nr 3_ Szczególowy zakres i warunki wykonania usługi
Załącznik nr 4_ Zestaw powierzchni do sprzątania
Załącznik nr 5_Karta wykonywania czynności codziennych
Załącznik nr 6_ Karta wykonania sprzatania gruntowego
Załącznik nr 7_ Potwierdzenie przekazania z apteki szpitalnej asortymentu
Załącznik nr 8 Przekazanie prania czystego
Załącznik nr 9a_Dowód przekazania bielizny z bloku operacyjnego
Załącznik nr 9b_ Dowód przekazania odzieży
Załącznik nr 9c_Dowód przekzania bielizny
Załącznik nr 10_ Przekazazanie odpadów komunalnych
Załącznik nr 11_ Przekzazanie odpadów medycznych
Załącznik nr 12_ Przekazanie art. magazynu papierniczego
Załącznik nr 13_Protokól odbioru wykonania usługi
Załącznik nr 14 _ Formularz ofertowy
Załącznik nr 15_JEDZ
Załącznik nr 16_Wzór oświadczenia art. 29 ust. 3a
Załącznik nr 17_ Wzór umowy
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2017.04.27
Wyjaśnienie i zmiana treść SIWZ _1_ 2017.05.11
Wyjaśnienie i zamiana treść SIWZ_2_2017.05.11
2017.05.22_ Informacje zamieszczone po otwarciu ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2017.06.13
Zawiadomienie o unieważaneiniu czynności wyboru oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2017.06.22
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty_2017.07.03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2017.07.07
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-08-09 08:54:48 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-07-07 15:18:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-07 15:18:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-07 15:18:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-07 15:15:49 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-07-07 15:14:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-07 15:14:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-07 15:14:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-07 15:13:05 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-07-07 14:28:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-07 14:17:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-07 14:17:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-07 14:17:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-03 11:46:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-03 11:46:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-03 11:46:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-22 14:42:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-22 14:42:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-22 14:42:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-22 14:41:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-22 14:41:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-22 14:41:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-13 13:05:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-13 13:05:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-13 13:05:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-22 13:25:20 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-05-22 13:24:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-22 13:24:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-22 13:24:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-22 13:22:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-22 13:22:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-11 12:45:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 12:45:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-11 12:45:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-11 12:44:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 12:44:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-11 12:44:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-27 14:34:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-27 14:34:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-27 14:34:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:49:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:49:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:49:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:48:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:48:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:48:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:46:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:46:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:46:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:46:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:46:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:46:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:44:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:44:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:44:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:44:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:44:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:44:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:43:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:43:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:43:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:43:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:43:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:43:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:42:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:42:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:42:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:42:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:42:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:42:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:41:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:41:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:41:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:40:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:40:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:40:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:40:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:40:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:40:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:39:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:39:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:39:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:39:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:39:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:39:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:38:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:38:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:38:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:38:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:38:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:38:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:37:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:37:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:37:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:34:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:34:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:34:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:33:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:33:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:33:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:32:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-13 09:32:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:32:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-04-13 09:31:55 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4094

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-04-13 09:31:55

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-04-13 09:31:55

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak