Dostawa odczynników diagnostycznych dla potrzeb CPiT w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4 _Wzór umowy
Wyjaśnienia i zmiana treści siwz _2017.05.15
Zmodyfikowany załacznik nr 2_ Formularz asortymentowo-cenowy_2017.05.15
Wyjaśnienie i zmana treści siwz_2017.05.16
Zmodyfokowany załacznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy_2017.05.16
Zmiana treści siwz _2017.05.17
Zmodyfkowany załącznik nr 2 _Formularz asortymentowo-cenowy_2017.05.17
2017.05.19_ Informacje zamieszczone po otwarciu ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2017.06.19
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-08-09 08:54:12 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-06-19 12:49:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-19 12:49:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:49:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-19 11:49:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-19 11:49:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-19 11:49:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-17 12:33:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-17 12:33:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-17 12:33:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-17 12:32:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-17 12:32:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-17 12:32:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-16 15:05:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-16 15:05:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-16 15:05:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-16 15:04:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-16 15:04:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-16 15:04:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-15 12:45:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-15 12:45:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-15 12:45:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-15 12:44:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-15 12:44:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-15 12:44:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:25:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-09 13:25:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:25:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:23:17 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-05-09 13:19:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-09 13:19:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:19:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:19:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-09 13:19:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:19:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:16:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-09 13:16:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:16:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:16:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-09 13:16:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:16:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:16:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-09 13:16:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:16:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:15:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-09 13:15:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:15:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-09 13:13:23 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4180

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-05-09 13:13:23

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-05-09 13:13:23

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak