Wykonanie dwóch elektrowni fotovoltaicznych wraz z przebudową układu zasilania i układu pomiarowego wewnętrznej sieci elektroenergetycznej na terenie CPiT w Bystrej- 2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie WYkonawcy art. 25a
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 29 ust. 3a
Załącznik nr 4_ Wzór umowy
Załącznik nr 5_Opis wymagań do przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6_Pzemiary robót
Załącznik nr 7.1_Projekt przebudowy stacji trafo
Załącznik nr 7.2_Projekt elektrowni PV BP4
Załącznik nr 7.3_Projekt elektrowni PV BZT
Załącznik nr 8_STWIOR
Zmiana treści SIWZ_2017.06.08
Ogłoszenieo zmianie ogłoszenia_2017.06.08
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2017.06.09
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2017.06.09
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2016.06.14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2017.07.03
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-12-06 11:54:33 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-12-06 11:53:48 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-07-03 13:58:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-03 13:58:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-03 13:58:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-14 13:46:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-14 13:45:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-14 13:45:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-14 13:45:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-09 14:45:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-09 14:45:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-09 14:45:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-09 14:38:16 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-06-09 14:37:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-09 14:37:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-09 14:37:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-09 14:37:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-09 14:37:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-09 14:37:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-09 14:34:01 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-06-09 14:33:56 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-06-09 14:30:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-09 14:30:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-09 14:30:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-09 14:29:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-09 14:29:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-09 14:29:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-08 12:27:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-08 12:26:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-08 12:26:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-08 12:26:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-08 12:25:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-08 12:25:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-08 12:25:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 13:03:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-25 13:03:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 13:03:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 13:02:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-25 13:02:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 13:02:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 13:02:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-25 13:02:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 13:02:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 13:00:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-25 13:00:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 13:00:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:58:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-25 12:58:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:58:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:57:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-25 12:57:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:57:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:57:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-25 12:57:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:57:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:56:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-25 12:56:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:56:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:56:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-25 12:56:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:56:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:55:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-25 12:55:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:55:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:54:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-25 12:54:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:54:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:54:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-25 12:54:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:54:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-05-25 12:51:49 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2652

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-05-25 12:51:49

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-05-25 12:51:49

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak