Dostawa aparatury medycznej do leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca w ramach realizacji programu Ministra Zdrowia pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 _Oświadczenie Wykonawcy _art.25a
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_Wzór umowy
Wyjaśnienie treści siwz_2017-06-08
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2017.06.09
Informacje zamieszczane po otwarciu ofert_2017.06.14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2017.06.27
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-08-09 08:53:56 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-06-27 14:19:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-27 14:19:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-27 14:19:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-14 13:51:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-14 13:51:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-14 13:51:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-09 13:43:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-09 13:43:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-09 13:43:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-08 10:55:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-08 10:55:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-08 10:55:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-02 13:43:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-02 13:43:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-02 13:43:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-02 13:43:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-02 13:43:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-02 13:43:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-02 13:42:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-02 13:42:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-02 13:42:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-02 13:42:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-02 13:42:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-02 13:42:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-02 13:41:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-02 13:41:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-02 13:41:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-02 13:41:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-02 13:41:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-02 13:41:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-02 13:40:12 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3027

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-06-02 13:40:12

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-06-02 13:40:12

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak