Dostawa nici oraz materiałów szewnych dla potrzeb CPiTw Bystrej_2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 _Formularz ofertowy
Załączniki nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_ Wzór umowy
Zmiana treści SIWZ_2017.06.21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2017.06.21
Wjaśnienie treści siwz_2017.06.22
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2017.06.23
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2017.06.27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2017.07-11
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-09-22 14:26:46 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-07-11 11:21:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-11 11:21:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:21:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-27 11:49:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-27 11:49:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-27 11:49:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-27 11:44:27 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-06-27 11:43:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-27 11:43:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-27 11:43:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-23 13:47:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-23 13:46:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-23 13:46:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-23 13:46:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-22 10:19:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-22 10:19:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-22 10:19:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 15:45:33 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-06-21 09:29:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 09:29:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 09:29:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 09:28:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 09:28:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 09:28:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 09:28:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 09:28:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:17:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-19 12:17:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:17:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:16:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-19 12:16:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:16:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:16:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-19 12:16:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:16:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:15:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-19 12:15:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:15:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:15:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-19 12:15:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:15:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:15:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-19 12:15:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:15:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-19 12:14:26 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2595

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-06-19 12:14:26

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-06-19 12:14:26

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak