Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb CPiTw Bystrej_2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wzór umowy
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2017.06.28
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2017.07.03
Korekta do Informacji zamiesczonej po otwarciu ofert_2017.07.05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_25.07.2017 r.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-09-22 14:27:28 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-07-25 10:22:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-25 10:22:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-25 10:22:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-05 14:37:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-05 14:37:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-05 14:37:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-03 11:14:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-03 11:14:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-03 11:14:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-28 12:51:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-28 12:51:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-28 12:51:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-28 12:50:20 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-06-28 10:16:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-28 10:16:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-28 10:16:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:53:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:53:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:53:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:53:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:53:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:53:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:53:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:53:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:53:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:52:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:52:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:52:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:52:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:52:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:52:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:51:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:51:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:51:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:50:45 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2562

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-06-21 13:50:45

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-06-21 13:50:45

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak