Dostawa odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego dla potrzeb CPiTw Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_ Oświadczenie Wykonawcy art. 25 a
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Wyjaśnienie treści SIWZ_2017.07.14
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2017.07.21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-08-09 08:52:50 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-08-03 15:52:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-03 15:52:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-03 15:52:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-21 10:46:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-21 10:46:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-21 10:46:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-14 10:30:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-14 10:30:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-14 10:30:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:51:30 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-07-11 11:49:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-11 11:49:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:49:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:48:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-11 11:48:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:48:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:48:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-11 11:48:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:48:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:48:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-11 11:48:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:48:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:47:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-11 11:47:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:47:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:46:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-11 11:46:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:46:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:46:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-11 11:46:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:46:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-11 11:43:06 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2568

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-07-11 11:43:06

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-07-11 11:43:06

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak