Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb CPiT w Bystrej - 2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_ Wzór umowy
Wyjaśnienie i zmina treści siwz_25.07.2017 r.
Zmiana treści SIWZ_2017.07.26
Zmodyfikowany załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy-2017.07.26
Informacje zamieszczone po otwarciu oferty_2017.07.28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2017.08.08
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-12-06 11:55:30 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-08-08 13:40:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-08 13:40:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 13:40:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-28 11:03:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-28 11:03:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-28 11:03:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:13:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:13:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:13:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:12:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:12:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:12:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-25 11:08:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-25 11:08:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-25 11:08:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-25 11:05:13 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-07-25 10:56:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-25 10:56:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-25 10:56:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-20 10:06:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-20 10:06:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-20 10:06:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-20 10:06:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-20 10:06:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-20 10:06:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-20 10:05:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-20 10:05:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-20 10:05:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-20 10:05:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-20 10:05:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-20 10:05:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-20 10:04:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-20 10:04:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-20 10:04:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-20 10:04:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-20 10:04:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-20 10:04:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-07-20 10:03:57 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2869

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-07-20 10:03:57

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-07-20 10:03:57

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak