Dostawa leków dla potrzeb CPiT w Bystrej- 2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_JEDZ
Załącznik nr 4 _Wzór umowy
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2017.08.23
wyjaśnienie treści siwz z dn. 24.08.2017r.
wyjasnienie tresci siwz 3
Informacja zmieszczona po otwaciu ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2017.10.23
Zawiadomienie o unieważanieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 13 i 44_2017.10.24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 13 i44_2017.10.24
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-12-06 11:55:46 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-10-24 13:11:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-24 13:10:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-24 13:10:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-24 13:10:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-24 13:09:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-24 13:09:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-24 13:09:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-23 12:47:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-23 12:47:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-23 12:47:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-18 09:32:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-18 09:32:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-18 09:32:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-28 13:44:39 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2017-08-28 13:44:38 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2017-08-24 11:30:51 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2017-08-24 11:30:51 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2017-08-23 12:22:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-23 12:21:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-23 12:21:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-23 12:21:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-10 10:44:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-10 10:44:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-10 10:44:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 09:40:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-08 09:40:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 09:40:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 09:40:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-08 09:40:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 09:40:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 09:40:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-08 09:40:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 09:40:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 09:39:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-08 09:39:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 09:39:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 09:37:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-08 09:37:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 09:37:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 09:36:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-08 09:36:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 09:36:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-08 09:36:12 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3362

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-08-08 09:36:12

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-08-08 09:36:12

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak