Dostawa materiałów opatrunkowych( matryc kolagenowqych) dla potrzeb CPiTw Bystrej- 2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wzór umowy
Informacje zamieszczane na stronie int. po otwarciu ofert 30.08.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-12-06 11:56:11 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-09-13 08:18:01 Tomasz Pastuszka

Edycja

2017-09-13 08:17:29 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2017-09-13 08:17:29 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2017-08-30 10:59:10 Tomasz Pastuszka

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-30 10:58:51 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2017-08-30 10:58:51 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:51:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-22 11:51:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:51:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:50:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-22 11:50:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:50:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:50:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-22 11:50:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:50:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:50:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-22 11:50:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:50:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:49:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-22 11:49:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:49:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:49:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-22 11:49:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:49:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:48:38 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2267

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-08-22 11:48:38

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-08-22 11:48:38

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak