Dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego dla potrzeb CPiT w Bystrej-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 _Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącnik nr 3_Specyfikacja parametrów technicznych
Załącznik nr 4_ Oświadczenie Wykonawcy art. 25 a
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Wyjaśnienie treści siwz_2017.09.27
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2017.10.02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2017.10.10
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-12-06 11:56:54 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-10-10 13:14:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-10 13:13:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:13:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-02 10:50:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-02 10:50:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-02 10:50:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-29 13:50:12 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-09-29 13:48:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-29 13:48:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-29 13:47:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-29 13:47:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-27 14:34:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-27 14:34:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-27 14:34:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:28:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 11:28:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:28:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:28:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 11:28:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:28:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:22:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 11:22:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:22:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:22:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 11:22:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:22:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:21:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 11:21:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:21:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:21:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 11:21:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:21:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:21:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 11:20:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:20:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-09-22 11:19:48 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2786

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-09-22 11:19:48

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-09-22 11:19:48

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak