Dostawa stentów do protezowania zwężeń tchawiczno-oskrzelowych oraz talku sterylnego.-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a3
Załącznik nr 4 wzór umowy
Wyjaśnienie treści siwz_2017.10.16
Informacje zamieszczane po otwarciu ofert_2017.10.19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2017.10.26
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-12-06 11:57:39 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-10-26 13:33:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-26 13:33:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-26 13:33:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-19 11:25:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 11:25:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-19 11:25:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-16 14:10:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-16 14:10:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-16 14:10:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-09 13:01:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-09 13:01:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-09 13:01:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-09 13:00:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-09 13:00:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-09 13:00:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-09 13:00:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-09 13:00:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-09 13:00:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-09 12:59:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-09 12:59:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-09 12:59:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-09 12:59:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-09 12:59:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-09 12:59:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-09 12:59:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-09 12:58:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-09 12:58:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-09 12:58:05 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2334

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-10-09 12:58:05

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-10-09 12:58:05

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak