Dostawa tlenu medycznego dla potrzeb CPiTw Bystrej_2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4.1_Wzór umowy Cz.1
Załącznik nr 4.2_Wzór umowy Cz. 2
Informacje z otwarcia ofert zamieszczane na stronie internet.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-02-01 07:23:24 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-10-26 12:06:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-26 12:05:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-26 12:05:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-20 10:44:52 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2017-10-20 10:44:52 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:26:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-10 13:26:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:26:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:26:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-10 13:26:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:26:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:25:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-10 13:24:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:24:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:24:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-10 13:24:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:24:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:24:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-10 13:24:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:24:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:23:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-10 13:23:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:23:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:23:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-10 13:23:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:23:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-10 13:22:48 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2715

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-10-10 13:22:48

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-10-10 13:22:48

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak