Dostawa leków dla potrzeb CPiT w Bystrej_2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 _Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wzór umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie treści SIWZ_2017.10.27
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2017.10.31/1
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2017.10.31/2
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2017.06.0910/31/3
Zmiana treści siwz_2017.11.02
Zmodyfikowany Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Informacje zamieszczane po otwarciu ofert_2017.11.06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2017.11.21
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-02-01 07:22:42 Danuta Kacprzak

Edycja

2017-11-21 08:18:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-21 08:18:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-11-21 08:18:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-11-21 08:17:20 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2017-11-21 08:16:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-21 08:16:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-11-21 08:16:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-11-06 12:16:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-06 12:16:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-11-06 12:16:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-11-02 14:27:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-02 14:27:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-11-02 14:27:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-11-02 14:26:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-02 14:26:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-11-02 14:26:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-31 14:08:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-31 14:08:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-31 14:08:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-31 10:52:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-31 10:52:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-31 10:52:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-31 10:51:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-31 10:51:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-31 10:51:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-27 10:04:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-27 10:04:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-27 10:04:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-27 10:04:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-26 11:25:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-26 11:25:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-26 11:25:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-25 13:55:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-25 13:55:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-25 13:55:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-25 13:55:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-25 13:55:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-25 13:55:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-25 13:54:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-25 13:54:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-25 13:54:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-25 13:54:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-25 13:54:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-25 13:54:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-25 13:53:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-25 13:53:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-25 13:53:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-25 13:53:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-25 13:53:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-25 13:53:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2017-10-25 13:52:16 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3018

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2017-10-25 13:52:16

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-10-25 13:52:16

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak