Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb CPiT w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostawa
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2018.02.16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2018.03.05
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-10-08 11:12:18 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-03-05 14:23:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-05 14:23:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-05 14:23:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-16 10:55:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-16 10:55:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-16 10:55:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 13:00:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 13:00:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 13:00:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 13:00:05 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2018-02-07 12:59:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 12:59:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:59:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:58:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 12:58:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:58:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:58:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 12:58:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:58:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:57:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 12:57:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:57:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:57:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 12:57:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:57:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:57:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 12:57:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:57:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:56:10 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2018-02-07 12:56:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 12:56:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:56:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:55:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:55:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-07 12:54:49 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2070

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2018-02-07 12:54:49

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-02-07 12:54:49

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak