Dostawa energii elektrycznej dla CPiT w Bystrej_2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 3_Wykaz dostawa
Załącznik nr 4_Oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWz_2018.03.05
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert_2018.03.05
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _2018.03.05
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2018.03.08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2018.03.16
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-10-08 11:12:36 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-03-16 14:03:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-16 14:03:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-16 14:03:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-16 14:03:03 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2018-03-16 14:02:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-16 14:02:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-16 14:02:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-08 11:04:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-08 11:04:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-08 11:04:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-05 14:14:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-05 14:14:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-05 14:14:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-05 14:13:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-05 14:13:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-05 14:13:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-05 14:12:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-05 14:12:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-05 14:12:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:32:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-23 13:32:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:32:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:32:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-23 13:32:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:32:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:31:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-23 13:31:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:31:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:31:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-23 13:31:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:31:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:30:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-23 13:30:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:30:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:30:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-23 13:30:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:30:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:30:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-23 13:30:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:30:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-02-23 13:27:30 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2086

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2018-02-23 13:27:30

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-02-23 13:27:30

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak