Dostawa leków dla potrzeb CPiT w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Zmiana treści siwz_2018.03.21
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2018.03.23
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2018.03.28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-10-08 11:18:09 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-04-10 10:51:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-10 10:51:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-10 10:51:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-28 18:17:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-28 18:17:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-28 18:17:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-23 14:00:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-23 14:00:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-23 14:00:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-23 13:59:49 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2018-03-23 11:15:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-23 11:15:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-23 11:15:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-21 10:38:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-21 10:38:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-21 10:38:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:18:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-20 09:18:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:18:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:16:39 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2018-03-20 09:14:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-20 09:14:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:14:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:14:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-20 09:14:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:14:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:13:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-20 09:13:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:13:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:13:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-20 09:13:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:13:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:12:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-20 09:12:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:12:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:11:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-20 09:11:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:11:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:10:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-20 09:10:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:10:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:10:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-20 09:10:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:10:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-20 09:05:20 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1822

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2018-03-20 09:05:20

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-03-20 09:05:20

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak