Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Wykaz dostaw
Załącznik nr 4_JEDZ
Załącznik nr 5_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Zmiana treści SIWZ_2018.04.03
Sprostowanie/ ogłoszenie zmiam Dz. U. UE_2018.04.03
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2018.04.04_1
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2018.04.04_2
Uszczegółowienie do Wyjaśnienia i zmiany treści siwz z dnia 04.04.2018 r_ nr 2_2018.04.05
Wyjaśnienie treści siwz_2018.04.09
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2018.04.11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2018.05.29
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty_2018.06.19
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-10-08 11:13:10 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-06-19 08:26:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-19 08:26:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-19 08:26:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-29 07:55:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 07:54:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-29 07:54:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-11 13:07:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-11 13:07:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-11 13:07:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-09 14:26:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-09 14:26:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-09 14:26:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-05 14:33:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-05 14:33:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-05 14:33:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-04 15:01:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-04 15:01:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-04 15:01:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-04 14:03:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-04 14:03:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-04 14:03:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-04 14:03:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-03 09:19:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-03 09:19:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-03 09:19:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-03 09:18:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-03 09:18:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-04-03 09:18:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 09:13:38 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2018-03-24 09:12:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-24 09:12:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 09:12:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:46:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-24 08:46:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:46:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:45:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-24 08:45:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:45:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:44:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-24 08:44:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:44:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:42:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-24 08:42:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:42:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:41:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-24 08:41:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:41:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:41:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-24 08:41:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:41:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:40:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-24 08:40:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:40:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-03-24 08:36:58 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3663

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2018-03-24 08:36:58

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-03-24 08:36:58

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak