Dostawa leków dla potrzeb CPiTw Bystrej_2018.05.22

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Informacje zamieszczane po otwarciu ofert_20189.05.30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_218.06.08
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-10-08 11:18:26 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-06-08 14:35:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-08 14:35:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-08 14:35:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-30 10:40:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-30 10:40:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-30 10:40:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:28:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-22 13:28:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:28:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:26:16 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2018-05-22 13:22:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-22 13:22:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:22:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:22:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-22 13:21:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-22 13:21:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:21:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:21:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-22 13:21:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:21:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:21:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-22 13:20:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:20:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:20:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-22 13:20:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:20:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:20:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-22 13:20:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:20:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:20:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-22 13:19:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:19:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:19:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-22 13:19:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:19:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-05-22 13:14:20 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1723

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2018-05-22 13:14:20

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-05-22 13:14:20

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak