Dostawa staplerów chirurgicznych, ładunków do staplerów, retraktorów, materiałów eksploatacyjnych lasera chirurgicznego_2018.06.13

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Wykaz dostawa
Załącznik nr 4_JEDZ
Załącznik nr 5_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2018.06.26
Korekta do Informacji zamieszczonej po otwarciu ofert_20148.07.03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2018.07.19
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-10-08 11:13:48 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-07-19 12:50:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-19 12:50:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-07-19 12:50:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-07-03 10:11:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-03 10:11:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-07-03 10:11:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-26 12:25:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-26 12:25:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-26 12:25:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 10:02:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 10:02:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 10:02:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 10:02:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 10:01:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 10:01:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 10:01:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 10:01:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 10:01:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 10:01:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 10:00:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 10:00:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 10:00:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 10:00:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 10:00:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:58:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 09:58:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:58:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:57:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 09:57:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:57:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:57:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 09:57:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:57:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:55:38 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1649

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2018-06-13 09:55:38

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-06-13 09:55:38

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak