Dostawa wyrobów medycznych j.u. dla potrzeb CPiT w Bystrej_2018.06.13

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 _Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5 _ Wzór umowy
Zmiana treści siwz_2018.06.15
Zmodyfkowany Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2018.06.19
Informacje zamieszczane po otwarciu ofert_2018.06.22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2018.07.05
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-10-08 11:14:28 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-07-05 08:14:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-05 08:14:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-07-05 08:14:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-22 12:07:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 12:07:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-22 12:07:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-19 14:18:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-19 14:18:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-19 14:18:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-15 07:27:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-15 07:27:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-15 07:27:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-15 07:26:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-15 07:26:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-15 07:26:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:27:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 14:27:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:26:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:25:29 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2018-06-13 14:22:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 14:22:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:22:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:20:22 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2018-06-13 14:19:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 14:18:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:18:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:18:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 14:18:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:18:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:04:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 14:03:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:03:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:03:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 14:03:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:03:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:03:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 14:02:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:02:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:02:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 14:02:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:02:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:02:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 14:02:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:02:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-13 14:01:23 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2148

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2018-06-13 14:01:23

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-06-13 14:01:23

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak