Świadczenie usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwianiu odpadów medycznych wytworzonych przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej_2018.06.21

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 3_Wykaz usług
Załącznik nr 4_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik mr 5_Wzór umowy
Informacje zamieszczone po otwarciu ofert_2018.06.29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _2018.07.05
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-10-08 11:14:00 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-07-05 08:03:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-05 08:03:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-07-05 08:03:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-29 10:32:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-29 10:32:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-29 10:32:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:39:36 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-06-21 09:38:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-21 09:38:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:38:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:38:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-21 09:38:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:38:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:37:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-21 09:37:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:37:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:37:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-21 09:37:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:37:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:36:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-21 09:36:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:36:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:36:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-21 09:36:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:36:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:36:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-21 09:35:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:35:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-06-21 09:33:46 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1615

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2018-06-21 09:33:46

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-06-21 09:33:46

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak