Dostawa stentów do protezowania zwężeń tchawiczno-oskrzelowych oraz talku sterylnego_2018.09.20

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Wyjaśnienie treści SIWZ_2018.09.25
Informacje zamieszczane po otwarciu ofert_2018.09.28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2018.10.15
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-01-21 09:00:30 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-10-15 11:41:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-15 11:41:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-10-15 11:41:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-28 12:58:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-28 12:58:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-28 12:58:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-28 12:51:22 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2018-09-28 12:50:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-28 12:50:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-28 12:50:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-25 14:06:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-25 14:06:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-25 14:06:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:59:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-20 13:59:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:59:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:59:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-20 13:59:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:59:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:59:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-20 13:59:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:59:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:59:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-20 13:58:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:58:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:58:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-20 13:58:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:58:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:58:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-20 13:58:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:58:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:57:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-20 13:57:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:57:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:57:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-20 13:57:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:57:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-20 13:56:35 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1657

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2018-09-20 13:56:35

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-09-20 13:56:35

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak