Dostawa leków dla potrzeb CPiT w Bystrej_2018.09.27(powtórka)

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Informacje zamieszczane po otwarciu ofert_2018.10.08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2018.10.19
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-01-21 09:00:18 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-10-19 12:31:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-19 12:31:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-10-19 12:31:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-10-08 11:11:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-08 11:11:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-10-08 11:11:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:56:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-27 08:56:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:56:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:55:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-27 08:55:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:55:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:54:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-27 08:54:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:54:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:54:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-27 08:54:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:54:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:53:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-27 08:53:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:53:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:53:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-27 08:53:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:53:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:53:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-27 08:53:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:53:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-09-27 08:44:06 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-09-27 08:43:53 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-09-27 08:43:31 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1640

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2018-09-27 08:43:31

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-09-27 08:43:31

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak