Dostawa leków dla potrzeb CPiT w Bystrej_2018.11.27

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2018.12.07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2018.12.18
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-01-21 08:56:39 Danuta Kacprzak

Edycja

2018-12-18 09:22:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-18 09:22:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-12-18 09:22:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-12-07 13:01:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-07 13:01:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-12-07 13:01:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:50:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-27 11:50:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:50:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:50:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-27 11:50:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:50:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:50:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-27 11:50:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:50:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:49:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-27 11:49:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:49:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:49:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-27 11:49:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:49:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:49:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-27 11:49:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:49:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:48:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-27 11:48:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:48:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:48:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-27 11:48:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:48:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:48:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-27 11:48:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:48:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2018-11-27 11:39:42 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1747

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2018-11-27 11:39:42

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-11-27 11:39:42

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak