Świadczenie usługi asysty technicznej nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym_2019.01.17

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 3_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4_Wzór umowy serwisowej
Załącznik nr 5_Umowa powierzenia
Informacje zamieszczone na stronie po otwarciu ofert_2019.01.25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019.01.30
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-07-02 13:50:10 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-01-30 10:50:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-30 10:50:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 10:50:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-25 11:09:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-25 11:08:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-25 11:08:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:08:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-17 14:08:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:08:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:08:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-17 14:08:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:08:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:07:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-17 14:07:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:07:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:06:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-17 14:06:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:06:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:06:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-17 14:06:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:06:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:05:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-17 14:05:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:05:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:05:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-17 14:05:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:05:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:05:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-17 14:05:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:05:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-17 14:04:26 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1497

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-01-17 14:04:26

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-01-17 14:04:26

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak