Dostawa leków dla potrzeb CPiT w Bystrej_2019.01.22

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_JEDZ
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
ID postępowania
Zmiana treści siwz_2019.01.24
Zmodyfkowany załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Zmodyfikowany Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Zmodyfikowany Zal. nr 4_Wykaz dostaw
Zmodyfikowany załąznik nr 5_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Wyjaśnienie treści siwz_2019.02.13
Informacja zamieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.02.26
Zawiadominie o wyborze oferty_2019.03.19
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-07-02 13:50:40 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-03-19 12:03:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-19 12:03:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-19 12:03:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-26 13:09:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-26 13:09:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-26 13:09:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-13 12:21:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-13 12:21:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-13 12:21:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:34:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:33:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:32:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:32:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:31:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:31:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:31:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:31:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:31:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:31:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:30:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:30:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:30:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:29:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:29:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:29:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:25:55 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2019-01-22 15:25:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 15:25:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:25:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:06:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:06:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:06:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:06:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:06:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:06:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:05:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:05:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:05:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:05:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:05:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:05:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:04:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:04:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:04:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:04:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:04:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:04:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:04:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:04:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:04:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:03:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:03:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:03:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:02:53 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1485

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-01-22 14:02:53

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-01-22 14:02:53

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak