Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów CPiTw Bystrej _2019.01.22

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_JEDZ
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 29 ust. 3a
Załącznik nr 4_Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5_Zestaw diet
Załącznik nr 6_Wykaz usług
Załącznik nr 7_Wykaz osób
Załącznik nr 8_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 9_Wzór umowy
ID postepowania
Zmiana treści siwz_2019.01.24
Zmodyfikowany załącznik nr 1 formularz ofertowy
Zmodyfikowany Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 29 ust. 3a
Zmodyfikowany załącznik nr 6_Wykaz usług
Zmodyfkowany Załącznik nr7_Wykaz osób
Zmodyfikowany załącznik nr 8_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Wyjaśnienie i zmiana treści iSIWZ-_2019.02.14
Zmodyfikowany załącznik nr 9_Wzór umowy_2019.02.14
Zmiana treści siwz - zmiana terminu składania i otwarcia ofert_2019.02.14
Zmiany ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej_2019.02.04
Informacje zamieszczone na stronie po otwarciu ofert_2019.03.04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019.03.27
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-07-02 13:50:26 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-03-27 11:57:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-27 11:57:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-27 11:57:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-04 13:54:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-04 13:54:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-04 13:54:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-14 14:16:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-14 14:16:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-14 14:16:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-14 14:13:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-14 14:13:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-14 14:13:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-14 14:12:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-14 14:12:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-14 14:12:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-14 14:11:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-14 14:11:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-14 14:11:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:27:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:27:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:27:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:26:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:26:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:26:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:25:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:25:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:25:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:24:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:23:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:23:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:22:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:22:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:22:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:21:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:21:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:21:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:13:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 15:13:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:13:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:13:19 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-01-22 15:09:10 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2019-01-22 15:07:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 15:07:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:07:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:16:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:16:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:16:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:16:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:16:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:16:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:15:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:15:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:15:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:14:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:14:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:14:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:14:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:14:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:14:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:13:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:13:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:13:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:12:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:12:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:12:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:11:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:11:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:11:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:10:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:10:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:10:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:10:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:10:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:10:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:09:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 14:09:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:09:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-22 14:09:01 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1621

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-01-22 14:09:01

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-01-22 14:09:01

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak