Świadczenie usług pralniczych wraz z doposażeniem w pościel na rzecz CPiT w Bystrej_2019.01.30

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr3_Oświadczenie Wykonawcy_art. 29 ust. 3a
Załącznik nr 4_Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Dowód przekazania prania
Załącznik nr 7.1_Wzór umowy-pranie szpitalne
Załącznik nr 7.2_Wzór umowy- pranie hotelowe
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2019.02.04
Zmiana treści siwz_2019.02.04
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia_2019.02.04
Zmiana treści siwz_2019.02.15
Informacje zamieszczane po otwarciu ofert_2019.02.15
Informacja o wyniku postępowania (unieważnienie postępowania)_2019.02.27
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-07-02 13:50:54 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-02-27 14:21:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-27 14:21:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-27 14:21:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 11:14:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-15 11:14:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 11:14:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 09:20:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-15 09:20:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 09:20:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:36:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-04 12:36:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:36:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:36:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-04 12:36:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:36:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:35:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-04 12:35:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:35:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 14:00:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-30 14:00:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 14:00:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:59:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-30 13:59:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:59:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:59:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-30 13:59:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:59:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:58:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-30 13:58:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:58:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:57:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-30 13:57:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:57:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:56:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-30 13:55:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-30 13:55:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:55:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:53:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-30 13:53:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:53:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:52:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-30 13:52:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:52:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:52:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-30 13:52:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:52:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:52:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-30 13:52:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:52:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-01-30 13:51:32 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-01-30 13:51:03 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1584

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-01-30 13:51:03

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-01-30 13:51:03

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak