Dostawa odczynników do immunohistochemii wraz z dzierżawą aparatu do barwienia immunohistochemicznego dla potrzeb CPiTw Bystrej_2019.02.18

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2019.02.25
Informacje zmieszczone na stronie po otwarciu ofert_2019.02.28
Zawiadomienie o wyborze oferty_2019.03.06
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-07-02 13:51:26 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-03-06 12:50:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-06 12:50:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-06 12:50:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-28 12:20:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-28 12:20:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-28 12:20:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-25 12:10:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 12:10:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-25 12:10:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-18 08:56:51 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2019-02-18 08:56:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-18 08:56:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-18 08:56:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:31:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-15 13:31:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:31:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:30:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-15 13:30:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:30:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:30:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-15 13:30:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:30:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:29:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-15 13:29:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:29:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:29:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-15 13:29:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:29:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:29:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-15 13:29:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:29:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:28:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-15 13:28:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:28:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-02-15 13:28:13 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1419

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-02-15 13:28:13

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-02-15 13:28:13

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak